LKE 810

LKE төрлийн соронзон карт уншигч нь банк, худалдааны газар, байгууллагын хамгаалалт, ажилтаны үнэмлэх зэрэгт ашиглахад тохирожтой.

Онцлог:
  • Овор хэмжээ бага
  • Уншигч, бичигч нь ISO&IBM форматуудыг дэмжинэ
  • 1&2&3 р замуудад уншиж бичих боломжтой
Техникийн үзүүлэлт
Картын төрөл:LOCO, HICO
Картын стандарт:ISO 7810/7811/7812/7813
Уншуулах хурд:20 - 100мм/сек
Холболт:USB
Уншигч толгой:300.000 уншилтаас дээш
Цахилгаан:+5V 320мA
Хэмжээ:180ммх113mммх40мм