LKE 890

LKE төрлийн соронзон карт уншигч нь банк, худалдааны газар, байгууллагын хамгаалалт, ажилтаны үнэмлэх зэрэгт ашиглахад тохирожтой.

Онцлог:
  • Овор хэмжээ бага
  • Уншигч, бичигч нь ISO&IBM форматуудыг дэмжинэ
  • 1&2&3 р замуудад уншиж бичих боломжтой
Техникийн үзүүлэлт
Картын төрөл:LOCO, HICO
Картын стандарт:ISO-7811/7816
Уншуулах хурд:20 - 120мм/сек
Дэлгэц:16×4 лсд
Товчлуурын нууцлал:Монгол хэл, DES
Холболт:USB
Уншигч толгой:300.000 уншилтаас дээш
Цахилгаан:DC +9V 750мA / +5V 320мA
Хэмжээ:180×110×55мм
Жин:600гр