Хоол захиалгийн систем

Боломж

Үйлчилүүлэгчдэд тав тухтай, шуурхай, тэгш шудрага, соёлтой үйлчлэх, өртөгийн нарийн тооцоолол хийж, тайлангаас харж хамгийн их ачаалалтай цагийг шинжилж түүнд тохирсон арга хэмжээг авах, хямдралын бодлого загвараа хүссэнээрээ хийх, үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр хоолны орц, хэмжээ, бэлтгэх аргыг өөрчлөх боломжтой.

Баталгаа

Урьд өмнө нь суурилуулж ажлын байсан туршлагатай. Баталгааны хугацаанд эвдэрч гэмтсэн төхөөрөмжүүдийг (хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болон цахилгааны хэлбэлзэл зэрэг биднээс шалтгаалахгүй хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд ) үнэгүй сольж засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Товч танилцуулга

Уг систем нь албан байгууллага болон ресторан, зоогийн газрын үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын үйлчлүүлэгчийн захиалгаас эхлээд хоолны орц норм, зарагдах үнэ, заалны зохион байгуулалт, хоол гаргалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэж төрөл бүрийн шинжилгээ, тайлан мэдээллийг боловсруулан гаргадаг систем юм.

Бүтээгдэхүүний давуу талууд:

  • Хурдан шуурхай үйлчилгээ бий болно
  • Борлуулалтын мэдээллийг цаг тухайд нь хянана
  • Тогооч зөөгч касс хоорондын захиалгын үйл явцыг хурдасгаснаар хурдан шуурхай үйлчилгээ бий болж хэрэглэгчдийн таашаалыг хүртэн цаашлаад байгууллагын орлого өсөх бүрэн боломжтой юм
  • Үйлчлүүлэгчийн хэрэглээнд бүрэн нийцсэн уян хатан үйлчилгээний хэлбэрүүд бий болно
  • Тайланг хэрэглэгчийн шаардлагаар ямар ч байдлаар авч болох ба хэрэглэгч өөрийн хүссэнээр тайлангийн маягтыг бэлдэх боломжтой
  • Санхүүгийн системтэй уялдаж ажилласнаар санхүүгийн систем дээр хийгдэх дуусаагүй үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэлийг автоматаар хөтөлсөнөөр цаг хугацаа хэмнэж, ажил хөнгөвчлөгдөнө.
  • Төсөвт өртөг, худалдсан үнийн зөрүүгээр ашгийн шинжилгээ хийх боломжтой

Нийлүүлсэн газрууд