Сувилагч дуудах систем

Товч танилцуулга

Өвчтөн яаралтай тусламж авах үед орны эсвэл өрөөнд байрлах утасгүй сувилагч дуудах товчлуур дээр дарж дуудна. Энэ нь өвчтөнд цаг алдалгүй туслалцаа үзүүлэх, өвчтөний биеийн байдал муудахаас сэргийлэх ач холбогдолтой.

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Товчлуур
Давтамж:315Мгц
Модуляц:AM
Цар хүрээ:Үзэгдэх орчинд 500м
Лед дэлгэц
Давтамж:315Мгц
Модуляц:AM
Лед дэлгэц:Нэг өнгийн лед, дижитал тоо гаргана
Пажер
Хэмжээ:60х40х15мм
Жин:40гр
Давтамж:315Мгц
Модуляц:AM
Контоллер
Хэмжээ:255х160х35мм
Жин:1,9кг
Давтамж:315Мгц
Модуляц:AM
Тэжээл:DC12v / 1A