Мөнгө шалгагч

Хэт ягаан туяагаар, Соронзон чанараар мөнгөн дэвсгэртийг шалгана. Мөн томруулж харна.