EAS TH_TXM
Техникийн үзүүлэлтүүд
Загвар: EAS TH_TXM
Төрөл:RFID
Давтамж:8.2MHz
Илрүүлэх зай:1.2-2.0 метр
Жин:17кг
Хэмжээ:160x40x19.5 см
Тэжээл:24V 0.8A