EAS 3600
Техникийн үзүүлэлтүүд
Загвар: EAS 3600
Төрөл:RFID
Давтамж:8.2MHz
Дохионы чимээ:90dB
Дохиолол үргэлжлэх хугацаа:3сек
Хэмжээ:167x32x7 см
Тэжээл:220V, 50HZ
Тэжээл зарцуулалт:12Вт-аас бага