FARGO® HDP8500LE
HDP8500LE –ий хэрэглээ:
  • Иргэний үнэмлэх IDs
  • Жолооний үнэмлэх
  • Гадаад үнэмлэх
  • Засгийн газрийн үнэмлэх
  • Үйлчилгээний газрын ID үнэмлэх
  • Оюутны карт/Төлбөрийн карт

FARGO® HDP8500LE нь карт сийлбэрлэх технологи нь төрөл бүрийн картыг таних уян хатан технологитой. Энэ төхөөрөмжөөр хэвлэсэн сийлсэн картыг хуурамчаар болон дууриалган хийх боломжгүй мөн картын мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй.

Энэ машин нь хамгийн дээд түвшинд HID глобал технологийг ашиглан картыг мэдээллийн байнгын хувирашгүй байдлаар сийлнэ. Энэ карт нь удаан эдэлгээтэй байдаг тул уг картыг жолооны үнэмлэх, засгийн газрын үнэмлэх зэрэг тусгай үнэмлэх хэвлэхэд ашиглана.

Энэ машин нь дээд зэргийн нарийвчлалтай өндөр нууцлалтай картын лазер сийлбэрийн машин юм.

Энэ машин нь карт хэвлэх сийлэх кодлох хэсгүүдтэй.